skip to Main Content

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 24 maja 2022 roku sygn. akt: I C 187/20 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 321 504,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621