skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 31 maja 2022 roku sygn. akt: I C 621/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 119 366,67 zł oraz 36 250 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621