skip to Main Content

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 08 grudnia 2023 r. sygn. akt: I C 2621/22  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa Fortis) i zasądził na rzecz powodów kwotę 114 965,23 PLN i 40 514,71 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania do zapłaty powołując się na wyrok TSUE  z 08.12.2023 r. C -140/22 oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621