skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 15 grudnia 2023 r. sygn. akt: I C 1614/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. w związku ustalił nieważność kredytu frankowego (NORDEA HABITAT) i zasądził na rzecz powodów kwotę 210 077,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621