skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 12 października 2023 roku sygn. akt: I C 3564/22 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF  (umowa GE Money Bank)jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 177 381,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621