skip to Main Content

wyrok przeciwko Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 12 października 2023 r. sygn. akt: I C 38/23 w sprawie przeciwko Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów 196 607 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621