skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 10 października 2023 r. sygn. akt: I C 162/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowę kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 102 357,78 PLN i 21 330,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 14 534 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621