skip to Main Content

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 06 października 2023 r. sygn. akt: I C 729/23 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 50 902,58 CHF i 310 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Pozew został złożony 12.07.2023 r. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621