skip to Main Content

wyrok przeciwko ING Bank Śląski

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 09 października 2023 r. sygn. akt: II C 1086/22 w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. ustalił nieważność umowy kredytu, uwzględnił zarzut potrącenia i zniósł koszty postępowania między stronami. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621