skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 02 października 2023 r. sygn. akt: I C 488/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowę kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 204 788,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621