skip to Main Content

wyrok przeciwko Deutsche Bank sygn. I C 2330/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 27  lutego 2024 r. sygn. akt: I C 2330/23 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. w związku z nieważną umową  kredytu  zasądził na rzecz powodów kwotę 593 865,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 05.05. 2023 r. oraz  zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621