skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP sygn. I ACa 68/22

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 27 czerwca  2024 r. sygn. akt: I ACa 68/22 w sprawie przeciwko PKO B.P.  oddalił apelację banku  od wyroku  Sądu Okręgowego w Krakowie z 28 października 2021 r. sygn. akt: I C 2021/20 w całości, oraz uwzględnił apelację powodów co do wysokości zasądzonej wyrokiem kwoty i  w związku z nieważną umową kredytu hipotecznego NORDEA HABITAT 91 794,38 CHF oraz 70 074,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621