skip to Main Content

uchylone postanowienie o zawieszeniu postępowania PKO BP

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 24 listopada 2021 r. sygn. akt: I ACz 198/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy sprawy III CZP 11/21. Sąd Okręgowy jest zatem zobowiązany do dalszego rozpoznania sprawy. Kredytobiorców reprezentuje mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621