skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn. akt: I C 587/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (umowa Własny Kąt Hipoteczny) ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwoty 100 381,66 PLN oraz 40 925,13 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 851 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621