skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej w dniu 06 listopada 2020 roku sygn. akt: I C 485/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów  99.077,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie i zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621