skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 28 stycznia 2022 r. sygn. akt: I ACa 45/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. co do zasady utrzymał w mocy wyrok SO w Bielsku Białej ustalający nieważność umowy i zasądzający na rzecz powodów kwoty 55 013,40  PLN i 60 689,32 CHF, uwzględnił jedynie zarzut zatrzymania i zmienił termin wymagalności odsetek (do daty zgłoszenia zarzutu), zasadził również zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621