skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 05 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 1153/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że dwie umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowane kursem CHF są nieważne w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 197 617,76 PLN i 107 802,23 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621