skip to Main Content

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 01 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 823/22 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. zasądził na rzecz powoda kwotę 1621 682.34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z nieważnością umowy kredytowej oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621