skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 lipca 2023 roku sygn. akt: I C 3181/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 87 393,25 zł oraz na rzecz powoda kwotę 87 393,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621