skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 28 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 1579/20 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 283 188,71 zł zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 6434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621