skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2023 r. sygn. akt: I C 2913/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 102 103,85 zł i 68,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6434 zł. Pozew został złożony 04.07.2023 r., a więc wyrok zapadł po niespełna dwóch miesiącach. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621