skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 11 maja 2022 roku sygn. akt: I C 442/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 395 126,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621