skip to Main Content

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 11 maja 2022 roku sygn. akt: I C 2461/20 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 108 189,15 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621