skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Tarnowie  wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt: I C 763/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 298 547, 36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 7 918 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621