skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 25 stycznia 2024 roku sygn. akt: I C 568/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 153 114,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 8767 zł.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621