skip to Main Content

wyrok przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 15 października 2021 r. sygn. akt: I C 1770/20 w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt (umowa LUKAS Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621