skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Krakowie  wyrokiem z dnia 16 stycznia 2023 r. sygn. akt: I ACa 274/21  w sprawie przeciwko mBank S.A.  oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 08 stycznia 2021 r. I C 201/20, który ustalił nieważność umowy kredytu  oraz zasądził zwrot kosztów postępowania w kwocie 8100 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621