skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Częstochowie  wyrokiem z dnia 12 stycznia 2023 r. sygn. akt: I C 169/22 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwoty 143 923,19 PLN  oraz 48 883,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621