skip to Main Content

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 27 grudnia 2022 r. sygn. akt: I C 762/21  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa BGŻ) i zasądził na rzecz powódki kwotę 162 107,72 PLN oraz 8285,51 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621