skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank I ACa 585/23

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 14 marca 2024 r. sygn. akt: I ACa 585/23 w sprawie przeciwko mBank  oddalił apelację banku  od wyroku  Sądu Okręgowego w Przemyślu z 20 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 339/21, który unieważnił umowę kredytu frankowego mPlan i zasądził na rzecz powodów kwotę 108 007,26 PLN oraz 59 794,22 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621