skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP I C 4142/22

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 marca 2024 r. sygn. akt: I C 4142/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił na posiedzeniu nieważność umowy kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powoda kwotę 73 976,59 zł i 8 312,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania w kwocie 7867 zł.  Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621