skip to Main Content

wyrok przeciwko Millennium sygn. I ACa 1020/22

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 14 marca 2024 r. sygn. akt: I ACa 1020/22 w sprawie przeciwko bankowi Millennium  oddalił apelację banku  od wyroku  Sądu Okręgowego w Tarnowie z 24 maja 2022 r. sygn. akt: I C 187/20, który unieważnił umowę kredytu frankowego i zasądził na rzecz powodów kwotę 321 504,87 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621