skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 22 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 288/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 139 688,82 zł i 40 125,49 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621