skip to Main Content

wyrok przeciwko Bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej wyrokiem z dnia 24 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 305/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  z 2010 r. jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwoty 23 015,82 zł i 43 495,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621