skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank sygn. I C 1836/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 27 marca 2024 roku sygn. akt: I C 1836/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. w związku z nieważną umową kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowaną kursem CHF zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 123 616,91 PLN i 213 735 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 817 zł.  Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621