skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank sygn. I C 4200/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 01 lipca 2024 roku sygn. akt: I C 4200/23 w sprawie przeciwko mBank S.A.  w związku z nieważną umową kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowaną kursem CHF zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 561 575,16 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł .  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621