skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2022 roku sygn. akt: I C 984/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 298 776, 65 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 11 851 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621