skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP sygn. I C 3708/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 28 czerwca 2024 r. sygn. akt: I C 3708/23  w sprawie przeciwko PKO BP S.A. w związki z nieważną umową kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) zasądził na rzecz powódki kwotę 93 953,16  PLN oraz 31 265,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania.  Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621