skip to Main Content

wyrok przeciwko Bankowi Millennium

Sąd Rejonowy w Brzesku wyrokiem z dnia 14 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 510/20 w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. ustalił, że dwie umowy kredytowe MILLEKREDYT DOM  są nieważne w całości i zasądził od pozwanego banku  na rzecz powodów kwotę 29840,54 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził od pozwanego  na rzecz powodów 5534 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621