skip to Main Content

wyrok przeciwko Bankowi Millennium

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 14 lutego 2022 roku sygn. akt: I ACa 351/21 w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A.  co do zasady utrzymał w mocy wyrok SO w Częstochowie, który ustalił, że umowa kredytowa MILLEKREDYT DOM  jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego banku  na rzecz powodów kwotę 34 871,59 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził od pozwanego  na rzecz powodów  zwrot kosztów procesu. Korekta wyroku dotyczyła jedynie terminu wymagalnosci odsetek. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621