skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 18 stycznia 2024 r. sygn. akt: I ACa 845/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  oddalił apelację banku  od wyroku  Sądu Okręgowego w Tarnowie z 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt: I C 763/20, który unieważnił umowę kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powodów kwotę 298 547,36 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621