skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem z dnia 10 grudnia 2021 roku sygn. akt: I C 809/19 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od strony pozwanej mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 368 719,58 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 11 917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Call Now Button+48 693 408 621