skip to Main Content

wyrok przeciwko Pekao S.A. sygn. I C 3621/21

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 03 lipca 2024 r. sygn. akt: I C 3621/21 w sprawie przeciwko Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów kwoty 138 990, 16 PLN i  21 178,64 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621