skip to Main Content

prawomocne zabezpieczenie powództwa przeciwko Millenium Bank S.A.

Sąd Rejonowy w Brzesku w dnia 14 lipca 2021 roku sygn. akt: I Cz 10/21 postanowił oddalić zażalenie Banku Millennium S.A. na postanowienie Sądu Rejonowego w Brzesku I C 510/20 z dnia 03 lutego 2021 roku udzielającego powodom zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłaty rat kredytu z umowy o MILLEKREDYT DOM w wysokości i terminach określonych w umówie do dnia uprawomocnienie się wyroku oraz zakazał Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie składania oświadczeń wzywających do zapłaty oraz oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, podstawą których byłoby powołanie się na brak realizacji świadczenia pieniężnego w zakresie związanym z wykonaniem zabezpieczenia. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621