skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 25 maja 2023 r. sygn. akt: I ACa 366/22 w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. co do zasady oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 28 marca 2022 r. I C 1692/19, który ustalił nieważność umowy kredytu. Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powódki zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 8100 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621