skip to Main Content

wyrok przeciwko Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 25 maja 2023 r. sygn. akt: I C 314/22 w sprawie przeciwko Bank Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 220 953,03 PLN oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621