skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 10 października 2023 roku sygn. akt: I C 1465/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 2699,24 PLN i na rzecz powodów łącznie kwotę 164 967,30 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 14 564 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621