skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 25 października 2023 r. sygn. akt: I C 353/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowę kredytu i zasądził na rzecz powódki 221 861,25 PLN i na rzecz powoda 104 290,95 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 14 564 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621