skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 października 2023 r. sygn. akt: I C 3250/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (umowa NORDEA HABITAT) i zasądził na rzecz powodów 8 570 PLN i 50 264,56 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621