skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 21 czerwca 2023 r. sygn. akt: I ACa 1578/21 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. co do zasady oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 01 października 2021 r. I C 589/20, który ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów 45 757,69 zł i 55 859,55 CHF. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 8100 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621